Silke Huysmans & Hannes Dereere - Pleasant Island (cancelled)

vr 23 okt 2020 - 21:00 uur tot 22:15 uur
Provinciaal Domein Dommelhof, Toekomstlaan 5, 3910 Pelt

Verborgen in de Stille Oceaan ligt het kleine eiland Nauru, ooit Pleasant Island genoemd door Europese ontdek­kings­rei­zi­gers. De geschie­denis van deze plek lijkt een parabel van onze moderne tijd. Na de ontdek­king van een enorme fosfaat­voor­raad in de grond, werd het eiland onder Austra­lisch toezicht in snel tempo omgespit en leeg gegraven. Tot alle natuur­lijke rijkdom was uitgeput en er niets meer overbleef.

"Nauru biedt ons een toekomst­beeld. Een dystopisch toekomst­beeld, over hoe we een plek uitmijnen en dan gebruiken als opvang­cen­trum voor vluchte­lingen. Op de kleine schaal van Nauru zie je de proble­ma­tieken waarmee heel de wereld wordt geconfron­teerd." (De Morgen)

In dit verwoeste maanland­schap houdt Nauru vandaag, tegen forse betaling van Australië, vluchte­lin­gen­kampen open. De situatie van de vluchte­lingen ter plekke is uitzicht­loos. Tegelijk wordt het eiland van buitenaf bedreigd door een steeds verder stijgende zeespiegel. In deze postapo­ca­lyp­ti­sche setting botsen documen­taire theater­ma­kers Silke Huysmans en Hannes Dereere (BE) op de grenzen van een wereld die gericht is op eindeloze groei.

Aan de hand van interviews en gesprekken die ze op het eiland opnamen, gaan ze op zoek naar een perspec­tief. Welke uitzichten blijven er over op een plek die ecologisch en economisch ten gronde werd gericht? Hoe gaan we om met de grauwe toekomst­beelden die ons allen boven het hoofd hangen?

Van: Silke Huysmans & Hannes Dereere | Productie:

CAMPO | Coproductie: Kunstenfestivaldesarts, Spring Festival Utrecht, Beursschouwburg, Kunsten­werk­plaats Pianofa­briek, Veem House For Perfor­mance, Theater­fes­tival SPIELART München & De Brakke Grond | Residenties: Beursschouw­burg, De Grote Post, KAAP, Kunsten­cen­trum Buda, Kunsten­werk­plaats Pianofa­briek, LOD, STUK, & Veem House for Perfor­mance | Met dank aan: alle gespreks­part­ners in Nauru.