Say Something

Say Something

Deze tweede editie van OORtreders Festival focust op communicatie via geluid en muziek. Wat kunnen we vertellen met klank? Wanneer schieten woorden tekort en zegt muziek meer dan taal? Het programma verkent verschillende muzikale mogelijkheden voor het uitwisselen van eenvoudige en meer complexe geluidssignalen. Uit de verte, weerkaatsend in de publieke ruimte of zachte, bijna onhoorbare boodschappen: akoestische en digitale signalen krijgen verschillende vormen en betekenissen. Het programma brengt een selectie van bestaand en nieuw werk samen en plaatst ze tegenover elkaar. Van het primitieve geluid van twee stenen die mekaar raken tot het complexe netwerk van signalen, waarin mensen als wandelende antenne’s in continue interactie zijn met elkaar en met hun omgeving. Tussen voorstelling en wandeling bevraagt het programma communicatie vandaag en gaat op zoek naar nieuwe verbindingen.